Voorzorg en Nazorg

De Uitvaartverzorger hecht veel waarde aan goede voorlichting, service en de beste afhandeling. Daarom kunnen de diensten voorzorg en nazorg in ons dienstenpakket niet ontbreken.

Voorzorg

Vooruitlopend op onze eigen sterfelijkheid is het soms prettig om zaken geregeld te hebben.
Hierbij kan men denken aan het vastleggen van uw persoonlijke uitvaartwensen, het verzekeren van uw uitvaart, maar ook dichterbij het einde, als men zich in een terminale fase bevindt, kan De Uitvaartverzorger voor u een toegevoegde waarde hebben.
De Uitvaartverzorger heeft een breed netwerk van dienstverleners die u in deze laatste periode kunnen bijstaan. Wij zullen deze dienstverlening zelf verlenen of u doorsturen naar een externe dienstverlener.

 

Nazorg

Na een overlijden dienen er vele zaken geregeld en afgehandeld te worden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het inlichten van alle overheidsinstanties, commerciële bedrijven, het wijzigen van de ten naamstelling na het overlijden van een partner en het eventueel aanvragen van een erfrecht.
Hiervoor kunt u gebruikmaken van onze administratieservice die tegen een kleine vergoeding deze zaken voor u uit handen neemt.

Ook voor de nazorg hebben wij een breed netwerk van dienstverleners die u graag bijstaan in de afhandeling van zaken. Hierbij kunt u denken aan verliesverwerking, hulpgroepen, boedelruiming, inschakelen “Tafeltje Dekje” of thuiszorg, maar ook een makelaar voor de verkoop van een woning of een notaris voor de afhandeling van een testament.

Iedereen verwerkt een verlies van een dierbare op zijn eigen manier, hiervoor is geen handleiding beschikbaar. Uit ervaring weten wij dat u hierin uw eigen weg moet zoeken. Mocht u desondanks behoefte hebben aan een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, dan staan wij voor u klaar.