Begraven of Cremeren

Een van de belangrijkste beslissingen rondom de uitvaart is de keuze tussen begraven of cremeren. Soms is de religieuze achtergrond van de overledene de reden van een keuze, maar soms is het ook gewoon de persoonlijke voorkeur. Helaas gebeurt het nog steeds dat na een plotseling overlijden de nabestaanden niet weten wat de persoonlijke voorkeur van de overledene was. Hierdoor komt het voor dat de nabestaanden later spijt hebben van hun keuze. Het is daarom zeer belangrijk dat men zijn of haar persoonlijke keuze kenbaar maakt. Dit kan in een persoonlijk gesprek met je dierbare of door middel van een uitvaartwensenregistratie.

In Nederland is het pas sinds 1955 toegestaan om naast begraven te kiezen voor cremeren. Intussen is de populariteit van beide manieren van uitvaart landelijk op gelijk niveau, al zijn er regionaal grote verschillen.

Begraven

Begraven wordt doorgaans bestempeld als de duurdere manier van uitvaart. Toch is dit afhankelijk van de wensen. Afhankelijk van welke begraafplaats en in welke regio zijn er onderling vele verschillen en mogelijkheden. In Nederland worden doorgaans twee verschillende graven uitgegeven:

  • ·         Het algemene graf Hierin worden doorgaans drie, voor elkaar vreemde personen, in een graf begraven. De grafrechten zijn voor 10 jaar.
  • ·         Eigen graf Een eigen graf wordt meestal voor twee personen gegraven. Een van de nabestaanden is de rechthebbende en beslissingsbevoegde over het graf. Naast de kosten voor de grafrechten dienen ook de kosten van delven en onderhoud van het graf vergoedt te worden.

Cremeren

Vroeger werd de as verstrooid veelal buiten aanwezigheid van de nabestaanden. Cremeren heeft in de tussentijd een complete vernieuwing doorgemaakt en de mogelijkheden breiden zich alleen maar uit. Tegenwoordig kan men voor vele mogelijkheden van as bestemmingen kiezen, waaronder gedenksieraden, glas of kunstobjecten waarin as verwerkt wordt. Naast het traditioneel verstrooien kan gekozen worden voor een plaatsing in een urnengalerij of in een urnengraf. Dit kan in een gewone asbus maar natuurlijk ook in de meest uiteenlopende model en maat urn. De as mag tegenwoordig ook mee naar huis worden genomen en verstrooiing mag op iedere willekeurige plek, mits er toestemming is van de grondeigenaar. Graag lichten wij u in over de mogelijkheden en desgewenst verwijzen wij u door naar de specialist.